Vad händer när din häst dör?

Som hästägare har man ett mycket stort ansvar för sin häst och i detta ansvar ingår också att man måste se till att hästens liv får ett bra avslut. Det känns ofta svårt att tala om detta men man bör förbereda sig på denna situation i god tid både för hästens och för sin egen skull. Man bör ha tänkt igenom alla alternativ och vilka val som känns rätt. När något händer kanske man inte har tid att tänka efter. Om man har kunskap om de olika alternativen kan man se till att hästen får ett så bra avslut som möjligt. När hästen ska tas bort finns det olika metoder också för detta. Det ena är mekanisk avlivning där hästen görs medvetslös med en bultpistol. Man måste därefter avliva hästen genom att avbloda den. Med denna metod kommer det att rinna mycket blod från hästens kropp och det kan se obehagligt ut men hästen är medvetslös och märker inget. Man kan också ge hästen lugnande innan men då är den inte lämplig att använda som livsmedel. Om man inte vill använda mekanisk avlivning kan man också ge hästen en överdos sömnmedel direkt i blodet.

Att ta hand om hästens kropp

När en häst dör finns det flera sätt att ta tillvara dess kropp på. Många väljer att hästen ska bli livsmedel, och då kommer hästen att styckas och användas som mat till människor. Andra väljer att låta hästen bli mat i till exempel en djurpark. Då krävs det till exempel att hästen inte behandlats med vissa läkemedel och den måste också ha giltigt pass. Om man inte vill att hästen ska ätas, måste dock kroppen tas omhand på andra sätt, och under kontrollerade former. Ett relativt vanligt alternativ är att skicka hästens kropp till energiåtervinning. Det kallas ofta för destruktion och det som sker är att kroppen hämtas och processas. Den blir till exempel biomal och detta används sedan för att producera energi och värme. Många anser att det borde finnas fler kyrkogårdar där man kan begrava husdjur samt hästar. Husdjurskyrkogårdar finns på vissa ställen men de blir färre och färre. En sak som är viktig att tänka på är att en häst som ska begravas kräver ett ganska stort hål.

Andra sätt att ta hand om kroppen

Ett sätt att ta hand om hästkroppen är att kremera den. Då förs hästens kropp till ett krematorium och där bränns den till aska. Detta sätt att ta hand om kroppen kräver en hel del energi. I många fall kan man mot en extra kostnad välja enskild kremering. Då kremeras bara den egna hästen och man kan sedan åka och hämta en hink med askan. Om man inte vill ha askan kremeras hästen tillsammans med andra och askan sprids sedan i en minneslund. Det finns flera olika anläggningar som kremerar hästar i Sverige, och oavsett var man bor kan man finna en anläggning i närheten. Om man har egen mark kan man också begrava hela, eller delar av hästen hemma. Många som förlorar sin häst väljer att flytta då det kan bli för tufft att bo kvar på det ställe där hästen dött. på mowido kan du finna en drömbostad utomlands.