Bli hästveterinär

Många drömmer om att arbeta med hästar, och ett sätt att göra det, och dessutom få arbeta med att få hästar att må bättre, är att bli hästveterinär. Det enda man måste vara beredd på är att man också kommer att stöta på många mycket sjuka hästar, som kanske inte går att rädda. Det är därför ett yrke som kräver att man både känner empati för hästarna och klarar av att gå vidare när man förlorar eller måste avliva en häst.

Att vara hästveterinär innebär också att man i de allra flesta fall kommer att åka till sina patienter, snarare än arbeta på en klinik där patienterna kommer till en själv (så som arbetsförhållandena ser ut för flesta andra veterinärer). Man måste därför vara beredd på att sitta många timmar i bil under sina arbetsdagar, och på att man kommer att gå och stå mycket. Eftersom man också kommer att vistas i stallmiljö, med smutsiga golv och leriga ängar, är det viktigt att man har ett par tåliga skor, som ändå har hög komfort. Ecco är ett bra märke att överväga, eftersom deras skor kan erbjuda båda dessa saker. De kan köpas på exempelvis Footway.se.

Om du känner att du fortfarande vill bli hästveterinär, trots beskrivningen ovan, är det första steget mot att lyckas att plugga hårt redan i gymnasiet, och satsa på att få bra betyg. För att bli hästspecialist måste man nämligen först utbilda sig till veterinär, och det är hård konkurrens om platserna till veterinärutbildningen i Sverige. Den ges vid SLU i Uppsala, och är fem och ett halvt år lång. Förutom bra betyg för att kvala in på de 100 studieplatserna som finns vid utbildningen, måste man också ha läst vissa kurser i gymnasiet för att vara behörig: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4.

När man har lyckats ta sig igenom de dryga fem åren av veterinärstudier, och tagit sin veterinärexamen, kan man genomgå en ytterligare tre år lång utbildning som ges av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap på uppdrag av Jordbruksverket. Utbildningen heter ”Specialistkompetens i hästens sjukdomar”, och har funnits sedan 1996. Sedan dess är det bara drygt 110 veterinärer som har genomgått utbildningen och fått denna titel, vilket betyder att man får en markant fördel på den hårda arbetsmarknaden för hästveterinärer om man lyckas ta sig igenom denna utbildning. Det finns dock andra, mindre officiella sätt att få den kompetens som gör att man kan kalla sig ”hästspecialist”. Man kan till exempel se till att kombinera sin veterinärutbildning med praktik eller sommarjobb på en hästklinik, eller be om att få skugga en ambulerande hästveterinär. Det finns också fristående kurser på SLU som kan läsas som komplement till ens examen.