Skador och ridsport

Det är kanske svårt att tro men ridsporten hör till den gren som drabbas av näst flest skador på sina utövare. Ca 13000 av de människor som rider eller hanterar hästarna, råkar ut för skador som sparkar, fall eller liknande när de jobbar. Även de som bara arbetar med hästar som exempelvis veterinärer eller tränare har också en stor skaderisk och sammanlagt skadas ca 700 personer om året ur den kategorin.

Vad som är viktigt att tänka på är att skaffa så mycket erfarenhet av hästar som möjligt. Hästar är inga elaka djur som skadar folk med flit. De är bara betydligt större än vi människor och reagerar när de upplever hot eller rädsla. Därför är det bra att skaffa sig kunskap, hantera djuren på rätt sätt men samtidigt visa tydligt ledarskap och undvika rädsla. Sådant känner hästarna vilket gör dem extra oroliga.

Lär dig hästen signaler och gå inte bakom en häst som verkar stressad. Man kan lätt få en spark eller bli trampad på, och om det händer kan det gå illa. Ovana ryttare bör börja med mindre ponnyer som är lugna och undvika de stora, ivriga hästarna.