Hästpass

För några år sedan behövde hästar inga särskilda dokument. Idag ska dock hästen ha ett pass för att man enkelt ska kunna stärka att det är rätt häst man har framför sig. Det är till exempel mycket viktigt när man handlar med hästar, vid tävling och på resa. Genom att hästen har ett pass kan man även garantera att farliga läkemedel hästen fått inte kommer in i livsmedelsproduktionen eftersom hästen är ett djur som ibland blir mat. Ett hästpass kan också minska spridningen av olika smittsamma hästsjukdomar. Man kan också garantera att det verkligen är rätt häst man köper genom att man får med hästens pass och kan jämföra det med aktuell märkning, hästens färg och tecken samt dess historik.

Vem är ansvarig för passet?

Om man har ansvar för en häst ska man alltid och helt utan några dröjsmål kunna visa upp hästens aktuella pass tillsammans med hästen. Det gäller oavsett om hästen tävlas, rids, transporteras, reser eller bara går på bete hemma i en hage. Det är hästhållaren som ska kunna visa passet och hästen, och hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för den aktuella hästen i fråga. En häst kan ha flera hästhållare vid olika tillfällen så det är mycket viktigt att hålla rätt på passet för att undvika problem. När det gäller veterinärvård kan en veterinär behandla med fler läkemedel än vad annars är tillåtet om passet finns tillgänglig vid vårdtillfället. Sedan regeln om att alla hästar inom EU ska ha pass har det generellt sett blivit mycket säkrare att köpa och sälja häst än vad det varit tidigare – inte bara för att man nu vet att det är rätt häst man talar om.

Vilka detaljer framgår i ett hästpass?

I ett hästpass ska en mängd olika saker framgå. Hästens namn och födelsedatum ska stå där och dessutom ska det framgå vilken färg och vilka tecken en häst har på kroppen. Hästens ID nummer ska också framgå i passet och det måste också vara tydligt om det är hästens originalpass eller om det är en så kallad dubblett. Varje vaccination hästen har fått ska också stå med i passet, samt de läkemedel hästen behandlats med. Vissa läkemedel gör till exempel att hästen inte får användas till livsmedel, och andra gör att hästen aldrig mer får tävla. Detta måste framgå i hästens pass. Det måste dessutom också framgå om hästen har en så kallad triangelmärkning, vilket betyder att hästen har ett mer eller mindre synligt hälsoproblem som gör att den inte får tävlas mer.